არსებობს განვადების განაცხადის დაფიქსირების ორი მარტივი გზა

მერჩანტის საიტში ინტეგრირებული
განვადების ღილაკი

ან

პროდუქციის ლინკის ჩაკოპირება Creditamazon.ge-ს მთავარ გვერდზე

გაიგე მეტი

1 მერჩანტის საიტში ინტეგრირებული განვადების ღილაკი

ყველა პროდუქტის გვერდზე რისი განვადებით ყიდვაც არის შესაძლებელი მოთავსებულია ღილაკი, პირობითად "განვადებით ყიდვა" ღილაკი Combo.ge-ზე

აღნიშნულ ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა ავტომატურად იმახსოვრებს პროდუქციის ბმულს და მომხმარებელი გადაჰყავს Creditamazon.ge-ს რეგისტრაციის გვერდზე

2 რეგისტრაცია & შეკვეთა


რეგისტრაციის გვერდზე მომხმარებელი ავსებს რამდენიმე ველს და ღილაკზე "გაგზავნა" დაჭერის შემდეგ განვადების განაცხადი შესაბამისი ბმულით ფიქსირდება Creditamazon.ge-ს სისტემაში. მომხმარებელი კი ავტომატურად გადამისამართდება მის პროფილში.

შეკვეთის დაფიქსირების შემდეგ, მომხმარებელს ურეკავს Creditamazon.ge-ს ოპერატორი და აცნობებს განვადების პირობებს, უთანხმებს ვადას და ადგენს თუ რომელ ბანკში ურჩევნია განვადების გაკეთება. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს აკმაყოფილებს განვადების პირობები, მას ოპერატორი პროფილში უხსნის წვდომას განვადების უნივერსალურ, ყველა პარტნიორ ბანკზე მორგებულ ფორმაზე.

3 განვადების ფორმის ღილაკი პროფილში

4 განვადების ფორმის ფრაგმენტი


მომხმარებელი ავსებს განვადების ფორმას. რის შემდეგაც Creditamazon.ge-ს განვადების ოპერატორი ამუშავებს ფორმას და გზავნის შესაბამის ბანკში.

გაგზავნამდე სპეციალური ჯგუფი ამოწმებს განაცხადს, საჭიროების შემთხვევაში კლიენტს რეკომენდაციას აძლევს შეავსოს ის დამატებითი ამომწურავი ინფორმაციით, რაც ზრდის განვადების დამტკიცების შანსს

მომხმარებელმა განვადებაზე მოთხოვნის დაფიქსირებიდან 0.5-1 საათის შემდეგ უკვე იცის დაუმტკიცდა თუ არა განვადება არჩეულ ბანკში.

დამტკიცების შემთხვევაში, Creditamazon.ge თავისი პროფილით თქვენ საიტზე აფიქსირებს შეკვეთას მომხარებლის სახელზე და შეთანხმებულ ვადაში ურიცხავს თანხას მერჩანტს.

1 სტანდარტული მეთოდი

მომხმარებელი თავად არჩევს ერთ ან რამდენიმე ნივთს ნებისმიერ პარტნიორ საიტზე, აკოპირებს შესაბამის ლინკს ბრაუზერიდან და გზავნის Creditamazon.ge-ს მთავარი გვერდის მეშვეობით

ღილაკზე "ყიდვა" დაჭერის შემდეგ მომხმარებელი გადადის იგივე რეგისტრაციის გვერდზე როგორც ჩვენ საიტზე განთავსებულ განვადების ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში, რის შემდეგაც პროცედურა ზუსტად ანალოგიურია

2 რეგისტრაცია & შეკვეთა


რეგისტრაციის გვერდზე მომხმარებელი ავსებს რამდენიმე ველს და ღილაკზე "გაგზავნა" დაჭერის შემდეგ განვადების განაცხადი შესაბამისი ბმულით ფიქსირდება Creditamazon.ge-ს სისტემაში. მომხმარებელი კი ავტომატურად გადამისამართდება მის პროფილში.

შეკვეთის დაფიქსირების შემდეგ, მომხმარებელს ურეკავს Creditamazon.ge-ს ოპერატორი და აცნობებს განვადების პირობებს, უთანხმებს ვადას და ადგენს თუ რომელ ბანკში ურჩევნია განვადების გაკეთება. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს აკმაყოფილებს განვადების პირობები, მას ოპერატორი პროფილში უხსნის განვადების ფორმას.

3 განვადების ფორმის ღილაკი პროფილში


4 განვადების ფორმის ფრაგმენტი


მომხმარებელი ავსებს განვადების ფორმას. რის შემდეგაც Creditamazon.ge-ს განვადების ოპერატორი ამუშავებს ფორმას და გზავნის შესაბამის ბანკში.

გაგზავნამდე სპეციალური ჯგუფი ამოწმებს განაცხადს, საჭიროების შემთხვევაში კლიენტს რეკომენდაციას აძლევს შეავსოს ის დამატებითი ამომწურავი ინფორმაციით, რაც ზრდის განვადების დამტკიცების შანსს

მომხმარებელმა განვადებაზე მოთხოვნის დაფიქსირებიდან 0.5-1 საათის შემდეგ უკვე იცის დაუმტკიცდა თუ არა განვადება არჩეულ ბანკში.

დამტკიცების შემთხვევაში, Creditamazon.ge თავისი პროფილით თქვენ საიტზე აფიქსირებს შეკვეთას მომხარებლის სახელზე და შეთანხმებულ ვადაში ურიცხავს თანხას მერჩანტს.