იორკ.ჯი არ იღებს არანაირ გადახდებს, გარდა განსაკუთრებული, გამონაკლისი შემთხვევებისა. მომხმარებელი განვადების გადახდას ახორციელებს ყოველთვიურად მის მიერ არჩეულ ბანკში. Techplus Ltd does not receive any payments. Our customers pay their installment loans monthly in the banks, which they have chosen before the approval of their installment, according to the official agreement, signed by the bank and customer.