გამოიწერეთ ონლაინ საბანკო განვადებით AMAZON.COM-დან
EBAY.COM-დან და APPLE.COM-დან!


ნივთის ტრანსპორტირების დროს დაზიანების შემთხვევაში, მისი შეცვლის ან განვადების დაფარვის ვალდებულება ეკისრება კრედიტამაზონს. სხვა შემთხვევები თანხმდება წინასწარ მომხმარებელთან.


If the purchased item is damaged during the transportation, CreditAmazon Ltd offers the full refund or changing the item. All other cases are subject of discussion between the parties, according to the agreement, signed by the customer during the registration process.